MİSYONUMUZ

Sinop Üniversitesi’nde deney hayvanları ile yapılacak bilimsel araştırmaların etik ilkelere uygun olarak yürütülmesine ilişkin düzenlemeler yapmak, bilimsel araştırma önerilerini etik ilkeler doğrultusunda değerlendirmek ve görüş bildirmek.

VİZYONUMUZ

Sinop Üniversitesi’nde deney hayvanları ile yapılacak bilimsel araştırmalarda hayvan refahının en üst düzeyde tutulmasını sağlamak.