Sinop Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (SÜ-HADYEK) Sinop Üniversitesi bünyesinde deney hayvanları ile yapılacak bilimsel araştırma, sağlık hizmetleri uygulamaları, eğitim-öğretim gibi etkinliklerde kullanılan yöntem ve materyaller ile ilgili etik standartları saptamak, gerektiğinde yeni ilkeler belirlemek, bunların uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri yapmak, araştırma önerilerini etik açıdan değerlendirmek ve görüş bildirmek üzere oluşturulmuştur.